Информация

Адрес

м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого 27а

Телефон

(061) 286-24-72
(061) 270-165-1 - телефон довіри

E-mail

nadiya165@ukr.net

Сайт

nadiya.zp.ua

Батьківська сторінка

ВИТЯГ зі СТАТУТУ закладу

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Учасниками навчально-виховного процесу у ЦРД "Надія" є: діти, директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

  Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безоплатна дошкільна освіта;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • здоровий спосіб життя;
 • інші права, передбачені чинним законодавством України

  Права батьків та осіб, які їх замінюють:

 • обирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
 • обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази ЦРД "Надія";
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

  Обов’язки батьків, або осіб які їх замінюють:

 • забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти;
 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в ЦРД "Надія" у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти ЦРД "Надія" про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом здоров’я дитини, постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан, створювати належні умови для розвитку природних здібностей, нахилів та задатків дітей;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних і історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
 • інші обов’язки, що передбачені законодавством України.    

  Відвідування дитиною ЦРД "Надія" не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.