Информация

Адрес

м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого 27а

Телефон

(061) 286-24-72
(061) 270-165-1 - телефон довіри

E-mail

nadiya165@ukr.net

Сайт

nadiya.zp.ua

Про боротьбу з корупцією

наказ по ЦРД "Надія" ЗМР 

від 31.05.2023 № 42 р

 

Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» серед працівників Закладу дошкільної освіти (центру розвитку дитини) «Надія» Запорізької міської ради у 2023 році

 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», Закону України «Про благодійництво та благодійні кошти», Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України (зі змінами та доповненнями) від 04.08.2000 №122, керуючись розпорядженням міського голови віл 13.01.2023 року №17р «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Запорізької міської ради , на підприємствах, в установах, закладах, що належать до комунальної власності територіальної громади міста на 2023 рік»,  та на виконання наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 09.05.2023 №159 р «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», запобігання та виявлення корупції у департаменті освіти і науки Запорізької міської ради та його структурних підрозділах, в установах та закладах освіти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста на 2023 рік»  з метою подальшого удосконалення роботи щодо реалізації державної антикорупційної політики, попередження і профілактики корупційних правопорушень. зловживань службовим становищем та запобігання проявам хабарництва в закладі дошкільної освіти (центрі розвитку дитини) «Надія» Запорізької міської ради

 

НАКАЗУЮ:

 

1.        Затвердити План заходів  щодо запобігання проявам корупції серед працівників Закладу дошкільної освіти (центру розвитку дитини «Надія» Запорізької міської ради  на 2023р. (додаток 1).

2.        Затвердити Положення про проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства по Закладу дошкільної освіти (центру розвитку дитини «Надія» Запорізької міської ради  (додаток 2).

3.        Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання і          виявлення корупції  (додаток 3).

4.        Розробити та затвердити:

4.1.Пам’ятку щодо дотримання працівниками антикорупційного законодавства.

4.2.Алгоритм дій працівників у зв’язку з виникненням у них конфлікту інтересів та відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. (додаток 4)

5.        Призначити вихователя Наталію ТАРАСЕНКО уповноваженою особою з питань запобігання і виявлення корупції у Закладі дошкільної освіти (центру розвитку дитини «Надія» Запорізької міської ради.

6.        Покласти на уповноважену особу з питань запобігання і виявлення корупції Н. ТАРАСЕНКО обов’язки:

6.1.Здійснювати заходи щодо запобігання та виявлення корупції у Закладі дошкільної освіти (центру розвитку дитини «Надія» Запорізької міської ради.

6.2.Вживати заходи, відповідно до закону України «Про запобігання корупції»,  щодо подолання конфлікту інтересів.

7.        Розглядати виконання плану заходів із запобігання та протидії корупції на оперативних нарадах, педагогічних радах в Закладі дошкільної освіти (центру розвитку дитини «Надія» Запорізької міської ради.

8.        Працівникам Закладу дошкільної освіти (центру розвитку дитини) «Надія» Запорізької міської ради, що визначені виконавцями у Плані заходів, забезпечити реалізацію заходів, передбачених Планом.

9.        Вихователю-методисту Ганні КУЗЬ:

9.1.Забезпечити ознайомлення працівників ЦРД «Надія» ЗМР з основними положеннями Плану запобігання і протидії корупції та вимогами щодо доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування.

9.2.Забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Закладу дошкільної освіти (центру розвитку дитини «Надія» Запорізької міської ради.

10.   Адміністрації ЦРД «Надія» ЗМР: Г.КУЗЬ, Г. ШАПАЛЬЧУК, М. ЧЕРЕДНИКОВІЙ, Л. ТАРАСОВІЙ:

10.1. Здійснювати роботу з благодійними організаціями у відповідності до чинного законодавства.

10.2. Вживати заходів щодо недопущення реального та потенційного конфлікту інтересів та сприятливих для вчинення корупційних правопорушень і ризиків, чітко слідувати вимогам Закону України «Про запобігання корупції».

10.3. Забезпечити дотримання прав громадян на доступ до публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», статті 30 Закону України «Про освіту» щодо прозорості та інформаційної відкритості закладу освіти;

11.   Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор ЦРД «Надія» ЗМР                                                                  Ірина КІЧЕНКО

 ДОДАТКИ ДО НАКАЗУ та РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗМР про інформування щодо запобігання корупції дивись в розділі ДОКУМЕНТИ http://nadiya.zp.ua/korupsioner/

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

щодо уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету Запорізької міської ради

Посада

П.I.П

Контактний телефон

Електрона адреса

1.

Завідувач ceктору з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету Запорізької міської

ради

Долинний Роман Ігорович

224-19-34

roman.dolynnyi(@zp.gov.ua

2.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету Запорізької міської

ради

Кольба Наталія Анатоліївна

233-81-70

nataliia.ko1ba@zp.gov.ua

Завідувач сектору з питань

запобігання та виявлення корупції

виконавчого комітету міської ради                          Роман ДОЛИННИЙ