Информация

Адрес

м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого 27а

Телефон

(061) 286-24-72
(061) 270-165-1 - телефон довіри

E-mail

nadiya165@ukr.net

Сайт

nadiya.zp.ua

Про ведення сайту ЦРД "Надія" ЗМР

Положення про WEB-сайт

закладу дошкільної освіти (центру розвитку дитини) «Надія»

Запорізької міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення розроблене з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту ЦРД «Надія» ЗМР з метою розширення інформаційного освітнього простору.

1.2. Web-сайт (далі Cайт) ЦРД «Надія» ЗМР створюється з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

1.3. Сайт є одним із інструментів забезпечення освітньої діяльності ЦРД «Надія» ЗМР і є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх бажаючих.

1.4. Дійсне положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та організацію сайту ЦРД «Надія» ЗМР і розроблено з метою визначення вимог до організації і підтримки працездатності сайту в рамках модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства.

1.5. Директор ЦРД «Надія» ЗМР призначає редактора сайту, який несе відповідальність за вирішення питань щодо розміщення інформації, її видалення чи оновлення застарілої інформації.

1.6. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності команди ЦРД «Надія» ЗМР. Сайт - це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і в той же час презентує актуальний результат діяльності ЦРД «Надія» ЗМР.

2. МЕТА І ЗАДАЧІ САЙТУ ЦРД «НАДІЯ» ЗМР

2.1. Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в ЦРД «Надія» ЗМР, в місті та регіоні, представлення ЦРД «Надія» ЗМР Інтернет-спільноті.

2.2. Завдання:

2.2.1. позитивна презентація інформації про досягнення учасників освітнього процесу та педагогічного колективу, про особливості ЦРД «Надія» ЗМР, історії її розвитку, про освітні програми та проекти;

2.2.2. систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність ЦРД «Надія» ЗМР;

2.2.3. формування позитивного іміджу ЦРД «Надія» ЗМР;

2.2.4. здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного колективу та вихованців;

2.2.5. створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітньо-виховного процесу: педагогів, вихованців, батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб;

2.2.6. створення умов мережевої взаємодії ЦРД «Надія» ЗМР з іншими установами;

2.2.7. стимулювання творчої активності працівників, вихованців та батьків; - підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів.

3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС САЙТУ

3.1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів закладу, працівників, вихованців, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

3.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.

3.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

3.3.1. загальна інформація про ЦРД «Надія» ЗМР (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);

3.3.2. інформація про консультативний центр практичної психологічної підтримки дитинства «Шанс»;

3.3.3. відомості про кадровий склад;

3.3.4. довідкові матеріали про освітню програму, порядок зарахування до ЦРД «Надія» ЗМР, гурткову роботу, дистанційну освіту;

3.3.5. електронні версії організаційних документів ЦРД «Надія» ЗМР (Концепція, Програма розвитку, Статут школи, локальні акти та положення);

3.3.6. матеріали з організації освітнього процесу;

3.3.7. інформація про події (свята, конференції, конкурси, тощо);

3.3.8. про різні напрямки діяльності ЦРД «Надія» ЗМР;

3.3.9. матеріали щодо протидії булінгу;

3.3.10. про організацію харчування;

3.3.11. матеріали про персоналії (керівники, вчителі, працівники, випускники, ділові партнери).

3.4. Заборонено розміщувати на сайті ЦРД «Надія» ЗМР:

3.4.1. інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські, релігійні та політичні ідеї;

3.4.2. інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

3.5. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу директора ЦРД «Надія» ЗМР. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

3.6. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів, творчих колективів, педагогів, батьків, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, посилання на які організовується із Сайту ЦРД «Надія» ЗМР.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ ТА СУПРОВОДУ САЙТУ

4.1. Адміністрація ЦРД «Надія» ЗМР відповідає за змістове наповнення Сайту та його своєчасне оновлення.

4.2. По кожному розділу Сайту (компоненту) визначаються відповідальні особи за підбір та надання відповідної інформації. Перелік обов’язкової інформації, яка подається, та відповідальність за її якість контролюється директором ЦРД «Надія» ЗМР.

4.3. Керівництво забезпеченням функціонування Сайту та його програмно-технічна підтримка покладається на адміністратора Сайту.

4.4. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією Сайту:

4.4.1. зміна структури;

4.4.2. розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних;

4.4.3. реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

4.5. Адміністратор сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.

4.6. Інформація, яка підготовлена для розміщення на Сайті, надається в електронному вигляді адміністратору Сайту.

4.7. В окремих випадках текстова інформація може бути надана у рукописному варіанті без помилок та виправлень, графічна – у вигляді фотокарток, схем, креслень – у такому випадку матеріали переносяться (скануються) на електронні носії під керівництвом адміністратора Сайту.

4.8. Поточні зміни структури Сайту здійснюються адміністратором. Зміни концептуального характеру, погоджуються директором ЦРД «Надія» ЗМР.

4.9. Оновлення Сайту здійснюється не менше одного разу на квартал.

5. ВИКОНАННЯ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ

5.1. При підготовці матеріалів для розміщення в мережі Інтернет, адміністрація ЦРД «Надія» ЗМР та розробники Сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про суспільну мораль».

5.2. Розробники контенту Сайту зобов’язані збирати письмові погодження учасників заходів (їх батьків), які надають право адміністратору публікувати персональні дані учасників освітнього процесу на Сайті ЦРД «Надія» ЗМР.

5.3. Відомості про суб’єкта персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних представників.

5.4. Інформація висвітлена на сайті повинна відповідати критеріями зазначеним в Законі України «Про суспільну мораль».