Информация

Адрес

м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого 27а

Телефон

(061) 286-24-72
(061) 270-165-1 - телефон довіри

E-mail

nadiya165@ukr.net

Сайт

nadiya.zp.ua

Організація харчування в ЦРД

Організаці харчування в ЦРД "Надія" здійснюється керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів», постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», спільними наказами Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 17.04.2006 № 227/298 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», на виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 25.11.2019 №566 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей у закладах освіти Запорізької області на 2019-2021 роки», наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 13.12.2019 №484р "Про затвердження плану заходів  щодо забезпечення повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей у комунальних закладах освіти  м. Запоріжжя  на 2019-2021 роки",  з метою забезпечення повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей, посилення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм при організації харчування, недопущення постачання фальсифікованих продуктів та сировини до закладів освіти району

Нормативно-законодавчі документи

• Закон України «Про дошкільну освіту» (ст.35);
• Закон України від 23.12.1997 р. №771/97-ВР «Про забезпеченість та якість харчових продуктів»;
Постанови Кабінету Міністрів України:
• від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»;
• від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»;
• від 22.06.2005 №507 «Про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 26.08.2002 №1243»;
Накази МОН України:
• від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»;
• від 25.07.2005 №431 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»;
Спільні накази МОН, МОЗ України:
• від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»;
• від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»;
• Державні санітарні норми та правила «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини» (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України 29.12.2012 № 1140 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 року за № 88/22620)

Перелік категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти
Шевченківського району м. Запоріжжя
у 2021 році:

·                Діти-сироти та  діти, позбавлені батьківського піклування;
·                Діти з інвалідністю;
·                діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
·                діти із сімей, в яких  сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;
·                діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків згідно з Указом Президента України від 17.03.1998 №197/98;
·                діти у санаторних  дошкільних  навчальних закладах  (групах)  для  дітей  з латентною формою туберкульозу та вилікуваних від туберкульозу,  у спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах, у т.ч. інклюзивних) для  дітей,  які  потребують  корекції  фізичного  або  розумового розвитку;
·                діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та діти із сімей загиблих учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил), забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування; збройної агресії Російської  Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення», які мають відповідні документи, що підтверджують їх статус;
·                діти із сімей, які мають трьох і більше дітей;
·                діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій  і збройних конфліктів;
·                діти, з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо забезпечення повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей в ЦРД "НАДІЯ" на 2020-2021 роки

№ з/п

Найменування заходу

1

Забезпечити неухильне дотримання вимог нормативно-правових документів щодо організації харчування дітей у ЦРД "Надія".

2

Організувати проведення нарад, семінарів та тренінгів з питань організації харчування дітей у ЦРД "Надія", з метою запобігання спалахам кишкової інфекції та харчовим отруєнням.

3

Організувати навчання персоналу, який задіяний в організації харчування дітей у ЦРД "Надія", з метою запобігання інфекційним захворюванням та харчовим отруєнням.

4

Забезпечити організацію та проведення комісійних обстежень в ЦРД "Надія" щороку (перед  початком та протягом навчального року), з метою контролю за створенням належних безпечних умов перебування дітей у закладі, у тому числі з організації харчування, із залученням спеціалістів Головного управління  Держпродспоживслужби  в  Запорізькій області (за згодою)        

5

Сприяти  проведенню  лабораторних досліджень об’єктів санітарних заходів у процесі здійснення комісійних обстежень та моніторингових візитів в ЦРД "Надія" стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти.

6

Сприяти організації проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи  харчових продуктів від постачальників продуктів харчування та операторів ринку, які надають послуги харчування у закладах освіти та здійснюють постачання продуктів харчування та продовольчої сировини, щодо їх безпечності, окремих показників якості та ймовірної фальсифікації щороку (перед початком та протягом навчального року).

7

Забезпечити погодження перспективних двотижневих меню у закладах освіти з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Запорізькій області згідно з вимогами чинного законодавства

8

Забезпечити контроль щодо дотримання вимого санітарного регламенту з питань транспортування харчових продуктів

9

Сприяти запровадженню в ЦРД "Надія" постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР); здійснювати постійний моніторинг та дієвий контроль у формі аудиту з цього питання.

10

Забезпечити дотримання гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва й обігу та дієвий контроль з цього питання

11

При ускладненні епідемічної ситуації, виникненні спалахів гострих кишкових інфекцій, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) у ЦРД "Надія" вжити невідкладні заходи щодо їх ліквідації. Забезпечити взаємоінформування щодо надзвичайних ситуацій.

12

Забезпечити раціональне та безпечне харчування дітей, у т.ч. виконання норм харчування згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» та Порядком організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, який затверджено спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерство освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941

13

Проводити систематичну роботу з питань гігієнічного виховання дітей, дотримання правил особистої гігієни, популяризації здорового способу життя тощо.

14

Забезпечити ЦРД "Надія" питною кип'яченою водою гарантованої якості

15

Здійснювати моніторинг якості харчування (анкетування учнів та батьків) для урахування в роботі.

16

Сприяти широкому висвітленню у засобах масової інформації, на офіційному сайті, сторінці у Facebook матеріалів щодо реалізації цього плану заходів