Информация

Адрес

м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого 27а

Телефон

(061) 286-24-72
(061) 270-165-1 - телефон довіри

E-mail

nadiya165@ukr.net

Сайт

nadiya.zp.ua

Умови для особливих дітей

Умови доступності ЦРД "Надія" для навчання дітей з особливими потребами

Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) “Надія” Запорізької міської ради Запорізької області провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, має відповідну матеріально-технічну базу, що забезпечує виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Матеріально-технічне забезпечення ЦРД “Надія” відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти щодо безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці.

В ЦРД “Надія” забезпечено доступ до будівлі закладу, групового приміщення, кабінету соціального педагога, в яких організовується освітня діяльність дітей з особливими освітніми потребами за допомогою організації соціально-педагогічного патронату та надання консультативних послуг батькам, враховуючи нозологію захворювань дітей.

Щодо безперешкодного доступу до будівлі, групових приміщень ЦРД “Надія” слід зазначити:

·        забезпечено безпроблемне пересування на візку по території закладу;

·        відсутній доступний заїзд до приміщень ЦРД “Надія” (відсутність порогів, наявність пандусів, ширина дверних отворів), що обумовлено технічними характеристиками будівлі, рік заснування закладу 1964;

·        пандус в ЦРД “Надія” відсутній;

·        піктограми не встановлені у зв’язку із відсутністю спеціальних місць для користування ММГ.

Діяльність ЦРД "Надія" направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти,серед яких:

  • надання комплексної педагогічної, психологічної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації;
  • здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї;
  • взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей, які потребують корекції фізичного (або) розумового розвитку;
  • надання методичної і консультаційної допомоги сім'ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини.

У ЦРД "Надія" надаються корекційні послуги з педагогічної, психологічної, медичної, та соціальної реабілітації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, віком від двох до семи (восьми) років та ранньої допомоги для дітей віком від двох місяців до двох років. Можуть функціонувати групи корекційного спрямування для дітей з порушеннями мовлення (спеціальні групи).

Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи в ЦРД здійснюється соціально-педагогічний патронат для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками.

Консультативний центр практичної психологічної підтримки дитинства "Шанс" забезпечує:

  • надання всебічної допомоги сім’ям, які виховують дітей вдома;
  • всебічний індивідуальний розвиток вихованців, збереження їх повноцінного психічного здоров'я;
  • формування психологічної культури вихованців, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультування з питань психології, її практичного застосування в організації навчально-виховного процесу;       
  • проведення психолого-педагогічної діагностики готовності вихованців до навчання та сприяння адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, згідно з рівнем психічного розвитку;
  • організацію системи ефективного психолого-педагогічного супроводу процесу інклюзивного навчання через взаємодію діагностико-консультативних, корекційно-розвиткових, лікувально-профілактичних, соціальних напрямів діяльності;
  • розробку та впровадження розвивальних, корекційних програм навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей вихованців тощо.

 

Корекційно-відновлювальна робота проводиться за такими напрямами: предметно-практична діяльність; соціально-побутова та комунікативна діяльність; соціалізація та адаптація дітей з особливими потребами.

Для дітей-інвалідів та дітей, які не можуть відвідувати групи загального розвитку надаються освітні послуги в рамках впровадження соціально-педагогічного патронату

 

Модель діяльності соціального педагога для здійснення СПП 

 

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП. На цьому етапі проводиться робота щодо вивчення сімей. Після укладання з батьками договору про надання освітніх послуг, оформлення необхідної документації, відбувається зарахування дітей до контингенту ДНЗ і створюється група соціально-педагогічного патронату, яку складають діти різного віку, а іноді – і з окремими фізичними вадами, для яких є характерним: нерівномірний або уповільнений темп розвитку; негативне ставлення до навчання; значні комунікативні труднощі тощо. На сьогодня кількість дітей в соціальній групі 11 вихованців. 

ПРАКТИЧНИЙ ЕТАП. Формування співпраці педагога і батьків. Проведення комплексної діагностичної роботи з ро­диною (виявлення ймовірних негативних факторів соціального середовища) та дитиною (вивчення фізичного, психічного, соціального та освітнього рівня розвитку дітей). Розробка індивідуальної освітньо-розвивальної програми для кожної дитини під СПП з урахуванням актуального рівня розвитку дитини. На основі визначених завдань проводиться відповідна розвивальна та корекційна робота в ДНЗ і вдома, добираються різноманітні методи роботи з дитиною. Освітня робота соціального педагога з дітьми найчастіше будується за двома напрямками:

– індивідуальні заняття в сім’ї або в дошкільному закладі;

– заняття в соціальній групі в дошкільному навчальному закладі.

Соціальний педагог організовує діяльність таким чином, щоб у ній розвивалися ті психічні функції, які необхідні для майбутнього навчання в школі. Спеціально організований педагогічний процес для дітей соціальної групи повинен базуватися на провідній діяльності дітей дошкільного віку – грі із залученням основних елементів навчально-пізнавальної діяльності, і бути спрямованим на розвиток таких психічних якостей, як: довільність; уміння сприймати навчальні завдання, планувати свої дії, контролювати свою поведінку (самоконтроль).

УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП. На даному етапі соціальний педагог проводить роботу щодо: виявлення рівня здобутої дитиною дошкільної освіти; визначення динаміки фізичного, психічного, соціального та морально-духовного рівня її розвитку; здійснення аналізу, обробки отриманих даних, підготовки висновків (складання карти розвитку і досягнень дитини; написання психолого-педагогічної характеристики дитини; розробка рекомендацій для батьків щодо подальшої освіти і виховання дитини в ДНЗ або школі; складання списку невирішених проблем у розвитку, навчанні та соціалізації дитини; підготовка пропозицій для адміністрації ДНЗ щодо вирішення існуючих проблем здійснення СПП). Оцінювання рівня здобутої дитиною дошкільної освіти проводиться у відповідності до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти.