Адрес

м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого 27а

Телефон

(061) 286-24-72
(061) 270-165-1 - телефон довіри

E-mail

nadiya165@ukr.net

Сайт

www.nadiya.zp.ua

Програмове забезпечення

з\п

Програма та методичне забезпечення

Реквізити щодо затвердження програми

Вікова група

Кільк. годин на тиждень за прогр. (для додатк.)

Інваріантна частина

1.

Освітня програма "Дитина в дошкільні роки", наук. кер. проф. Крутій К. Л.

вид-во: ТОВ «ЛІПС» ЛТД,

лист МОН про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" нова редакція 2015 р.

групи молод. та серед. дошкільного віку ЦРД

 

2.

Програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років “Оберіг”. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 160 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ від 24.06.2014 року № 750)

групи раннього віку ЦРД

 

3.

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку/ За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. – К. : Українська академія дитинства, 2017. – 80 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 01.08.2017 №1/11-7684).

Групи старшого дошкільного віку

 

Варіативна частина

За освітніми лініями Базового компоненту

Напрямок

Програма

Реквізити

Вікова група

Кількість годин на тиждень

 

Дитина у соціумі

Парціальна програма з розвитку соціальної компетентності та відповідальності у дітей дошкільного віку «Один вдома «плюс» (Г.В. Кузь, вихователь-методист ЦРД «Надія» та Г.М. Сизоненко, вихователь КУ Запорізький обласний будинок дитини «Сонечко» м. Запоріжжя)

затверджена наказом Департаменту Облдержадміністрації від 16.02.2017 № 0139

Групи

№ 4

(5 р.ж.),

3, 7

(6 р.ж.)

1 година

(сер. вік)

2 години

(стар. вік)

Парціальна програма спецкурсу з правового виховання (Матвєєва О.І., Шапальчук Г.В. - соціальні педагоги ЦРД «Надія»)

затверджена наказом Департаменту Облдержадміністрації від 16.02.2017 № 0139

Групи

№ 3, 7

(6 р.ж.)

1 раз на місяць

 

Парціальна програма з формування у дітей

затверджена наказом Департаменту

Групи

№ 4

 

 

дошкільного віку почуття приналежності до різних видів соціуму «Я – Громадянин» (Г.В. Кузь, вихователь-методист ЦРД «Надія»).

Облдержадміністрації від 16.02.2017 № 0139

(5 р.ж.),

3, 7

(6 р.ж.)

1 година

(сер. вік)

2 години

(стар. вік)

Особистість дитини забезпечення діяльності КЦ ПППД «Шанс»

 

Парціальна програма соціально-емоційного розвитку дітей переддошкільного та дошкільного віку «Веселка» (Л.Е. Бобкова, заступник директора, Матвєєва О.І., соціальний педагог ЦРД «Надія»)

затверджена наказом Департаменту Облдержадміністрації від 16.02.2017 № 0139

Розв.

діяльн. психолога в усіх групах ЦРД

1 година

 

Парціальна програма  психологічного супроводу сім’ї в період очікування дитини (Л.Е. Бобкова, заступник директора ЦРД «Надія»)

затверджена наказом Департаменту Облдержадміністрації від 16.02.2017 № 0139

пренатальний період робота з вагітними

1 година

Парціальна програма раннього розвитку дітей віком від 1-го до 3-ох років для груп короткотривалого перебування «Разом з мамою» (Панкова О.В. практичний психолог ЦРД «Надія»)

затверджена наказом Департаменту Облдержадміністрації від 16.02.2017 № 0139

Групи № 9-11

(2 р.ж.)

3 години

Парціальна програма з психолого-педагогічного супроводу сім'ї на етапі підготовки дитини до вступу в ДНЗ та процесу адаптації її до соціуму (Юрченко О.Е., практичний психолог ЦРД «Надія»)

затверджена наказом Департаменту Облдержадміністрації від 16.02.2017 № 0139

Групи № 12-14

(3 р.ж.)

2 години

Мовлення дитини

Парціальна програма гуртка «Hello English» з навчання дітей дошкільного віку англійській мов (І.В. Кіченко директор/вихователь; О.О. Сухомлин керівник гуртка ЦРД «Надія»)

затверджена наказом Департаменту Облдержадміністрації від 16.02.2017 № 0139

Групи

№ 5,6

(4 р.ж.)

№ 4

(5 р.ж.),

№ 3, 7

(6 р.ж.)

1 години

 

За профільним спрямуванням (забезпечення гурткової роботи)

Ритміка та хореогра-фія

Парціальна програма гуртка з навчання дітей дошкільного віку ритміки та хореографії (С.С. Колєснікова, хореограф ЦРД «Надія»)

затверджена наказом Департаменту Облдержадміністрації від 16.02.2017 № 0139

Групи дошкільного віку ЦРД

1 година

(мол. вік)

2 години

(стар. вік)

Зображувальна

Шульга Л.М. Барвиста радість (Розвиток творчих

Схвалено до використання в

Групи дошкільн

1 година

(мол. вік)

діяльність

здібностей у дітей дошкільного віку на заняттях із малювання. Видання третє, виправлене й доповнене).-Методичний посібник. 3апоріжжя: ТОВ«ЛІПС»ЛТД, 2017.- 336 с.

дошк.навч.закладах (протокол від 09.11.2011 № 4,; лист МОНмолодьспорту України від 07.12.2011 № 1.4/18-Г-818)

ого віку ЦРД

2 години

(стар. вік)

Розвиваючі ігри

Парціальна програма гуртка «Пізнайко» з розвитку пізнавальних та інтелектуальних здібностей дітей дошкільного віку засобами розвиваючих ігор (Г.В. Кузь, вихователь-методист; І.В. Аксьонова, вихователь, керівник гуртка ЦРД «Надія»)

затверджена наказом Департаменту Облдержадміністрації від 16.02.2017 № 0139

Групи

№ 5, 6

(4 р.ж.)

№ 4

(5 р.ж.),

№ 3, 7

(6 р.ж.)

1 година

(мол. вік)

2 години

(стар. вік)

Англійська малюкам

Парціальна програма гуртка «Hello English» з навчання дітей дошкільного віку англійській мов (І.В. Кіченко директор/вихователь; О.О. Сухомлин керівник гуртка ЦРД «Надія»)

затверджена наказом Департаменту Облдержадміністрації від 16.02.2017 № 0139

Групи

№ 5, 6

(4 р.ж.)

№ 4

(5 р.ж.),

№ 3, 7

(6 р.ж.)

1 година

 

Вокальна студія

Парціальна програма вокальної студії для дітей дошкільного віку «ДоМіСолька» (Г.В. Кузь, вихователь-методист, Л.В. Онісечко музичний керівник ЦРД «Надія»)

затверджена наказом Департаменту Облдержадміністрації від 16.02.2017 № 0139

Дві підгрупи обдарованих дітей

2 години

 

Театральна діяльність

Парціальна програма гуртка з театральної діяльності для дітей дошкільного віку «Фантазія (Г.В. Кузь, вихователь-методист ЦРД «Надія»).

затверджена наказом Департаменту Облдержадміністрації від 16.02.2017 № 0139

Групи дошкільного віку ЦРД

1 година

Додаткові освітні послуги (платні), для дітей, які відвідують інші ДНЗ

або не відвідують дошкільні навчальні заклади

Ритміка та хореогра-фія

Парціальна програма гуртка з навчання дітей дошкільного віку ритміки та хореографії (С.С. Колєснікова, хореограф ЦРД «Надія»)

затверджена наказом Департаменту Облдержадміністрації від 16.02.2017 № 0139

1 група (5-6 р.ж.)

2 години

Зображувальна діяльність

Програма «Барвиста радість» (Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання)

Схвалено до використання в дошкільних навчальних закладах (протокол від 09.11.2011 № 4,; лист

1 група (4-5 р.ж.)

2 години

 

 

МОНмолодьспорту України від 07.12.2011 № 1.4/18-Г-818)

 

 

Цікаві шашки

Цікаві шашки Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки Авт: Семизорова В. Вид-во: Мандрівець

Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 05.05.2015 р. № 14.1/12-Г-261)

1 група (6 р.ж.)

0,5 години

Мудрі шахи

Мудрі шахи Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи Авт: Семизорова В. Вид-во: Мандрівець

Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах

(лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 05.05.2015 р. № 14.1/12-Г-261)

1 група (6 р.ж.)

0,5 години

Готуємось до школи

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку/ За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. – К. : Українська академія дитинства, 2017. – 80 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 01.08.2017 №1/11-7684).

1 група (6 р.ж.)

4 години